Wiki

Personal wiki of Goran Jurić


hr:debian:teamspeak2

TeamSpeak2

TeamSpeak2 je pandan Ventrilu. Servis koji omogućuje glasvonu komunikaciju između više korisnika. Najšešće se koristi prilikom igranja. Službeni paket TeamSpeak2 servera će se pojaviti tek u novoj verziji Debian (Sid), međutim autor je na zamolbu zapakirao i verziju kompatibilnu s Etch-om koji mi koristimo.

Skinimo TeamSpeak2 server s interneta:

wget http://www.webote.com/debian/teamspeak-server_2.0.23.19-1_i386.deb

Da bi instalirali paket moramo upisati:

dpkg -i teamspeak-server_2.0.23.19-1_i386.deb

Nakon instalacije preostaje nam još samo pokrenuti server

invoke-rc.d teamspeak-server start

Admin sučelje dostupno je iz preglednika na adresi:

http://ip-adresa:14534

Korisničko ime i lozinku za admin i superadmin accout možete pronaći u log datoteci od TeamSpeaka koja je smeštena u /var/log/teamspeak.log

grunf:/var/log# cat /var/log/teamspeak-server.log | grep password
17-02-08 19:38:33,WARNING,Info,SERVER,  admin account info: username: admin password: XXXXXX
17-02-08 19:38:33,WARNING,Info,SERVER,  superadmin account info: username: superadmin password: YYYYYY
hr/debian/teamspeak2.txt · Last modified: 2015/03/13 23:29 (external edit)