Wiki

Personal wiki of Goran Jurić


hr:debian:ntp

Sinkronizacija vremena (NTP)

Kako bi naš server uvijek imao točno vrijeme instalirat ćemo NTP deamon.

apt-get install ntp

U ranijim verzijama Debiana (Sarge) bilo je više paketa koji su se bavili NTP-om. Na Etchu, koji koristimo u ovim uputama, su oni objedinjeni u jedan paket - ntp. ntpdate je isto zastario (služi za jednokratno naštimavanje vremena) i preporučam da ga ne instaliravate, pokretanje deamona s opcijom -g je zamijenilo ntpdate.

Debianom ntp paket dolazi već sa nekim preddefiniranim NTP serverima (stratum 2), njih ćemo zamijeniti Carnetovim NTP serverima. Editirajte /etc/ntp.conf

nano /etc/ntp.conf

Zamijenite

server 0.debian.pool.ntp.org iburst
server 1.debian.pool.ntp.org iburst
server 2.debian.pool.ntp.org iburst
server 3.debian.pool.ntp.org iburst

sa

server zg1.ntp.carnet.hr
server zg2.ntp.carnet.hr
server st.ntp.carnet.hr
server ri.ntp.carnet.hr
server os.ntp.carnet.hr

Ponovno pokrenite ntp deamon:

invoke-rc.d ntp restart

Status ntp-a možete provjeriti sa ntpq -p, ovo je primjer ispisa:

grunf:~# ntpq -p
   remote      refid   st t when poll reach  delay  offset jitter
==============================================================================
 zg1.ntp.CARNet. 161.53.1.2    2 u  58  64  3  7.157 106.619  4.158
 zg2.ntp.CARNet. 161.53.1.2    2 u  57  64  3  7.677  25.934  4.792
 duje.st.carnet. 161.53.1.2    2 u  58  64  3  12.030  21.932  6.873
 morcic.RI.CARNe 161.53.1.2    2 u  58  64  3  11.796  26.527  7.751
 po.os.carnet.hr 161.53.1.2    2 u  56  64  3  11.923  21.056  5.070

Nakon nekog vremena polje reach bi trebalo biti veće od 0, što znači da je deamon sinkroniziran sa ostalim NTP serverima.

Na drugim routerima i serverima u mreži ćete umjeto popisa Carnetovih NTP servera unijeti samo adresu servera koje ste upravo podesili. Windowse sada također možete sinkronizirati sa svojim serverom, dva puta kliknite na sat u tray-u, odaberite tab Internet Time i umjesto time.windows.com unesite adresu svog servera.

hr/debian/ntp.txt · Last modified: 2015/03/13 23:29 (external edit)