Wiki

Personal wiki of Goran Jurić


hr:debian:instalacija

Instalacija Debiana

Na http://www.debian.org/distrib/netinst skinite Small CD (recimo ovaj od 180 (možete i od 40MB nije toliko bitno). Prilikom skidanja potrebno je odabrati arhitekturu, u vašem slučaju to je vjerojatno i386.

Skinuti .iso image snimite na CD i pokrenite stroj sa dotičnog CD-a.

Nakon što se prikaže prozor za instalaciju dovoljno je upisati “install” i stisnuti enter. Ukoliko imate DHCP uključen na mreži upišite “install netcfg/disable_dhcp=true” kako instalacija ne bi pokupila postavke od DHCP servera tako da možete upisati statičku IP adresu i ostale podatke (serveri bi trebali imati statičku IP adresu, a i ne ovisite o radu DHCP servera).

Prilikom instalacije bit će vam postavljeno više jednostavnih pitanja, evo nekih koje se sjećam:

  • Jezik instalacije - odaberite Engleski
  • Zemlja - Croatia
  • Keymap - Croatian
  • Particioniranje diska - particionirajte čitav disk, instalacija će vam sama ponuditi postavke
  • Software selection - obavezno isključite sve (i Standard system, apsolutno sve), naknadno ćemo instalirati sve programe koji su nam potrebni
  • Mirror server - obavezno unesite mirror server, ja obično koristim Germany → ftp2.de.debian.org jer je meni brži od ovog hrvatskog

Morat ćete još unijeti i lozinku za root korisnika te kreirati jedan korisnički račun. Na kraju će vas instalacija zamoliti da uklonite CD i potvrdite resetiranje računala.

Prvi boot

Nakon što se server podigne ulogirajte se kao root korisnik sa lozinkom koju ste unijeli prilikom instalacije.

Editirajte datoteku /etc/apt/sources.lst:

nano /etc/apt/sources.list

Zakomentirajte liniju koja počinje s “deb cdrom: [ [Debian …” upisivanjem znaka # na početku linije, spremite promjene (ctrl+X i potvrdite da želite spremiti datoteku pod istim imenom).

Kada se vratite u prompt upišite:

apt-get update
apt-get upgrade

Potvrdite da želite instalirati pakete koje će vam možda ponuditi. Prva naredba dohvaća najnovije verzije paketa u repozitoriju, a druga naredba upgrade-a sve pakete za koje postoji nova verzija.

Vrijeme je za instalacije openssh servera koji će nam omogućiti spajanje na stroj putem SSH-a, usput ćemo instalirati i SSH kako bi mogli server koristiti za spajanje na druga računala.

apt-get install openssh-server ssh

Nakon ovog koraka, nema više potrebe da prekucavate sve ove naredbe kada ih možete copy-pasteati :). Možete se sjesti za svoje računalo i pomoću Putty-a spojiti se na svoj novo-instalirani server. Korisničko ime (root), lozinku i IP adresu već znate.

Početno podešavanje sata

Podesimo prvo datum i vrijeme:

date -s 2008-02-13
date -s 01:06:00

Zapišimo trenutno vrijeme u harderski sat:

hwclock --systohc

Debian prilikom svakog gašenja računala zapisuje sistemski sat u hardverski. Naredba date ispisuje trenutni datumi vrijeme, te vremensku zonu. Ukoliko vremensku zonu niste dobro podesili prilikom instalacije možete ju promijeniti sa naredbom tzconfig.

hr/debian/instalacija.txt · Last modified: 2015/03/13 23:29 (external edit)