Wiki

Personal wiki of Goran Jurić


hr:debian:dyndns

DynDNS

Ukoliko imate korisnički računa na DynDNS-u i želite update-ati svoju public IP adresu pomoću Linux servera treba će vam ddclient.

apt-get install ddclient

Važno je odabrati da želite da se ddclient vrti kao daemon, kao i update interval, ove postavke će biti pohranjene u datoteci /etc/default/ddclient. Na pitanje o tome koji interface želite koristiti samo pritisnite <enter>.

Kada se ulogirate na stranice DynDNS-a sa svojim korisnički podacima možete si i izgenerirati skriptu za ddclient, koju ćete morati staviti u /etc/ddclient.conf i nako toga resetirati servis.

nano /etc/ddclient.conf

# Configuration file for ddclient generated by debconf
 - 
 - /etc/ddclient.conf

pid=/var/run/ddclient.pid

 - ddclient configuration file
daemon=600          # check every 600 seconds
syslog=yes          # log update msgs to syslog
mail-failure=vasemail@domena # Mail failed updates to user

 - Detect IP with our CheckIP server
use=web, web=checkip.dyndns.com/, web-skip='IP Address'

 - DynDNS username and password here
login=vase-korisnicko-ime-na-dyndnsu
password=password-vaseg-dyndns-korisnickog-racuna

 - Default options
protocol=dyndns2
server=members.dyndns.org

 - Dynamic DNS hosts
vasa-domena-na-dyndnsu.dyndns.org

Resetirajmo ddclient servis:

invoke-rc.d ddclient restart

Da bi provjerili radi li ddclient u pozadini, kao što od njega i očekujemo:

grunf:~# ps aux | grep dd
root   8120 0.0 2.2  7312 4340 ?    S  21:43  0:00 ddclient - sleeping for 180 seconds
root   8179 0.0 0.3  2852  700 pts/1  R+  21:55  0:00 grep dd

Kao što vidimo, ddclient daemon trenutačno čeka još 180 sekundi do slijedeće provjere IP adrese.

ddclient provjerava IP adresu pohranjenu u /var/cache/ddclient/ddclient.cache kao i adresu koju mu dojavljuje stranica http://checkip.dyndns.com/ . Ukoliko se te dvije adrese razlikuju ddclient će poslati vašu novu IP adresu DynDNS serveru.

U /var/log/syslog će se pojaviti zapis o slanju IP adrese samo u trenutku kada se vaša vanjska IP adresa i adresa pohranjena u cache datoteci razlikuju. Iako se može natjerati ddclient da forsira slanje IP adrese svaki put, to vam ne bih proporučio jer DynDNS zaključava korisničke račune koji prečesto forsiraju nepotrebno mijenjanje IP adrese.

hr/debian/dyndns.txt · Last modified: 2015/03/13 23:29 (external edit)