Wiki

Personal wiki of Goran Jurić


hr:debian:dns

DNS (BIND 9)

Za DNS server ćemo instalirati BIND 9, najrašireniji DNS server na internetu. Nakon što ga podesimo DNS server će resolvati domenu savica.net, forwardirati zajhtjeve za ostalim internim domenama prema nadležnim DNS poslužiteljima, te resolvati domene na internetu.

apt-get install bind9 dnsutils

Caching name server

DNS server ćemo podesiti tako da zna resolvati sve domene na internetu, a resolvane zapise ujedno čuva i u svom cache-u. Otvorite /etc/bind/named.conf i provjerite da unutra imate ovaj dio:

// prime the server with knowledge of the root servers
zone "." {
    type hint;
    file "/etc/bind/db.root";
};

Time smo DNS serveru dali do znanja da za sve domene pogleda popis root servera koji se nalazi u datoteci /etc/bind/db.root i pošalje jednom od njih upit.

Proverite još samo da na kraju imate liniju koja include-a naše lokalne opcije na kraju datoteke

include "/etc/bind/named.conf.local";

Provjerimo radi li naš DNS server:

grunf:~# nslookup google.com
Server:     127.0.0.1
Address:    127.0.0.1#53

Non-authoritative answer:
Name:  google.com
Address: 64.233.167.99
Name:  google.com
Address: 64.233.187.99
Name:  google.com
Address: 72.14.207.99

State Of Authority

DNS server će biti glavni DNS server za domenu savica.net. Otvorimo datoteku /etc/bind/named.conf.local

nano /etc/bind/named.conf.local

i dodajmo slijedeće:

zone "savica.net" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/savica.net";
};
zone "0.29.10.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/10.29.0.rev";
};

Kreirajmo prvo direktorij /etc/bind/zones

mkdir /etc/bind/zones

I kreirajmo u njemu datoteku savica.net:

nano /etc/bind/zones/savica.net

Upišimo odmah i par DNS zapisa:

$ORIGIN .
$TTL 300   ; 5 minutes
savica.net       IN SOA ns1.savica.net. gog.savica.net. (
                20080213  ; serial
                300    ; refresh (5 minutes)
                600    ; retry (10 minutes)
                1209600  ; expire (2 weeks)
                10800   ; minimum (3 hours)
                )
            NS   ns1.savica.net.
            NS   ns2.savica.net.
$ORIGIN savica.net.
grunf          A    10.29.0.2
grunf2         A    10.29.3.1

ns1           CNAME  grunf
dc           CNAME  grunf
jabber         CNAME  grunf
voip          CNAME  grunf
ntp           CNAME  grunf
ts           CNAME  grunf
teamspeak        CNAME  grunf
ventrilo        CNAME  grunf
ns2           CNAME  grunf2

Kreirajmo zatim 10.29.0.rev datoteku:

nano /etc/bind/zones/10.29.0.rev

I upišimo u nju PTR record barem za računalo koje je i DNS server (u ovom slučaju 10.29.0.2):

$ORIGIN .
$TTL 300   ; 5 minutes
0.29.10.in-addr.arpa  IN SOA ns1.savica.net. hostmaster.savica.net. (
                200802141 ; serial
                7200    ; refresh (2 hours)
                900    ; retry (15 minutes)
                1209600  ; expire (2 weeks)
                10800   ; minimum (3 hours)
                )
            NS   ns1.savica.net.
            NS   ns2.savica.net.
$ORIGIN 0.29.10.in-addr.arpa.
2            PTR   grunf.savica.net.

Dodajmo u /etc/resolv.conf i localhost (127.0.0.1), moja datoteka sada izgleda ovako:

search savica.net
nameserver 127.0.0.1
nameserver 10.29.3.1

10.29.3.1 je sekundarni DNS server koji ćemo podesiti kasnije. Redoslijed ovih nameservera odlučuje o redoslijedu kako će server resolvati domene, s obzirom da smo na njemu podesili DNS server želimo da prvo “sebe pita” za svaku domenu. Ukoliko se slučajno DNS servis ugasi, upit će biti prosljeđen sekundardnom serveru (10.29.3.1).

Reloadajmo BIND i provjerimo radi li DNS server:

invoke-rc.d bind9 reload
grunf:~# nslookup ns1.savica.net
Server:     127.0.0.1
Address:    127.0.0.1#53

ns1.savica.net canonical name = grunf.savica.net.
Name:  grunf.savica.net
Address: 10.29.0.2

Forward zahtijeva

Kreirajmo prvo forward.conf datoteku, u njoj su smešteni dns-serveri na koje prosljeđujemo upite za domenama drugih mreža.

nano /etc/bind/forward.conf

U nju unesite sve prijateljske mreže s kojima ste spojeni i čije DNS-ove znate:

zone "wifihr." {
    type forward;
    forwarders { 10.14.16.1 ; 10.14.7.1 ; };
};
zone "14.10.in-addr.arpa" {
    type forward;
    forwarders { 10.14.16.1 ; 10.14.7.1 ; };
};

zone "dw." {
    type forward;
    forwarders { 10.29.1.251 ; };
};

zone "vb-vgw." {
    type forward;
    forwarders { 10.60.0.100 ; };
};

zone "vgw." {
    type forward;
    forwarders { 10.20.1.2 ; 10.20.3.1 ; };
};

zone "zgw." {
    type forward;
    forwarders { 10.5.142.32 ; 10.5.131.33 ; };
};

zone "znet." {
    type forward;
    forwarders { 10.168.4.2 ; 10.168.52.2 ; };
};

zone "vrw." {
    type forward;
    forwarders { 10.125.0.51 ; 10.14.7.1 ; };
};

Na kraju datoteke /etc/bind/named.conf.local dadajte liniju:

include "/etc/bind/forward.conf";

Reloadajmo BIND još jednom i provjerimo možemo li resolvati neku od forwardiranih domena, u mom slučaju je to .wifihr

invoke-rc.d bind9 reload
grunf:~# nslookup jabber.wifihr
Server:     127.0.0.1
Address:    127.0.0.1#53

Non-authoritative answer:
Name:  jabber.wifihr
Address: 10.14.16.2
hr/debian/dns.txt · Last modified: 2015/03/13 23:29 (external edit)