Wiki

Personal wiki of Goran Jurić


hr:debian:dcfilesharing

DC file sharing (microdc2)

Ukoliko želite svoj server iskoristiti i kao file server koji će biti spojen na DC hub, a ne želite instaliravati grafičko sučelje potreban vam je microdc2. Microdc2 je fork microdc-a koji se više ne razvija, a podržava i TTH. Nedostatak podrške za TTH je razlog zašto ne možemo koristiti dctc koji se nalazi u Debianovom repozitoriju. Još jedan od klijenata za spajanje na DC hub iz konzole je nanodc, no njega nisam uspio upogoniti.

Skinimo i raspakirajmo arhivu:

wget http://corsair626.no-ip.org/microdc/microdc2-0.15.6.tar.gz
tar -xvzzf microdc2-0.15.6.tar.gz
cd microdc2-0.15.6

Prije kompajliranja potrebno je instalirati i dvije biblioteke:

apt-get install libxml2-dev libncurses5-dev

Skompalirajmo microdc2:

./configure
make
make install

Ukoliko ste negdje zapeli prilikom kompajliranja probajte instalirati i paket libreadline5-dev i pokušajte ponovo.

Sada možemo pokrenuti microdc2:

microdc2

Nakon što se microdc2 upali upišite share /putanja-do-shareanog-direktorija i sačekajte dok microdc2 ne završi sa hashiranjem vaših podataka. To može i potrajati, a što se trenutno dešava možete provjeriti upisivanjem naredbe status ili možete baciti oko na zauzeće procesora uz pomoć naredbe top (ali u drugom prozoru, ne u prozoru u kojem vam je pokrenut microdc2). Kada hashiranje završi izađite iz programa naredbom exit.

Sad ćemo kreirati konfiguracijsku datoteku, ukoliko ste spojeni kako root:

nano /root/.microdc2/config

U nju unesite:

set nick vas-nick
set description [[WiFiHR-|10.14.X.X]]
set active on
set listenaddr ip-adresa-vaseg-servera
set auto_reconnect on
set speed LAN(T3)
set slots 20
set email vasa-email-adresa
connect adresa-huba-na-koji-se-spajate
set logfile /var/log/microdc2

I konačno se možete spojiti na hub tako da pokrene ponovo microdc2 nakon čega bi se on automatski trebao spojiti.

Nažalost, microdc2 se ne možete vrtiti kao daemon, niti se pokrenuti u pozadini. Tako da ćemo se poslužiti programom screen.

apt-get install screen
screen
microdc2

Zatim pritisnite <Ctrl>+A i zatim d, što će detachati prozor u kojem je pokrenut microdc2. Ukoliko se želite vratiti unesite screen -ls:

grunf:~# screen -ls
There is a screen on:
       32668.pts-1.grunf      (Detached)
1 Socket in /var/run/screen/S-root.

Kao što vidite postoji prozor 32668.pts-1.grunf, da bi se na njega spojili unesimo:

screen -r 32668.pts-1.grunf

Pročitajte više o naredbi screen

hr/debian/dcfilesharing.txt · Last modified: 2015/03/13 23:29 (external edit)