Wiki

Personal wiki of Goran Jurić


hr:debian:backup

Backup servera

Backup glavu čuva. Kako bi backupirali sve podatke iz baze podataka i sa sistema na udaljeni server (putem FTP-a), bit će nam potreban ncftp - FTP klijent kojeg ćemo instalirati na računalo koje želimo backupirati, te FTP server na računalu na koje želimo pohraniti backup.

Instlirajmo ncftp na računalo koje backupiramo:

apt-get install ncftp

Instalirajmo FTP server na računalu na kojem ćemo čuvati backup:

apt-get install proftpd

Na pitanje želite li standalone server odgovorite potvrdno. Zatom na tom istom računalu (gdje ćemo čuvati backup) kreirajte korisnika i direktorij u koji želite pohraniti backup. Sada smo gotovi s radom na računalu na kojem držimo backup i možemo se vratiti na server koji želimo backupirati.

Posjetite http://bash.cyberciti.biz/backup/wizard-ftp-script.php i unesite podatke u formu (ja backupiram direktorije /etc /var/www i /home). Izgeneriranu skriptu pohranite u recimo /root/backup.sh te učinite dotičnu dadoteku izvršnom:

chmod +x /root/backup.sh

I za kraj, podesite da se skripta pokreće svakodnevno, kod mene se pokreće svaki dan u 04:23 ujutro, to napravite tako da upišete:

crontab -e

I paste-ate ovu liniju:

23 4 * * * /root/backup.sh >/dev/null 2>&1

Detalje o tome kako skripta radi možete pročitati na http://www.cyberciti.biz/tips/how-to-backup-mysql-databases-web-server-files-to-a-ftp-server-automatically.html

hr/debian/backup.txt · Last modified: 2015/03/13 23:29 (external edit)